Contact


Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen of suggesties? Laat het dan weten via het onderstaande contact formulier.


Neem contact op


Literatuurlijst

Adviesraad voor het wetenschaps- en technologie beleid, Vasthoudend innoveren, 2012.
Aiginger, Horvath, Maringer, Why Labour Market Response Differed in the Great Recession: The Impact of Institutions and Policy, 2011.
Akshi, Lee, Mateos-Garcia, Michael Rushton (ed.), Creative communities – Art works in Economic development, 2013.
Anderson, Makers – The new industrial revolution, 2012.
Bertaud, Metropolis: a measure of the spatial organization of the 7 large cities, 2001.
Boer en Croon, Brainport Industries, KVK CFT 2.0 Boosting Our Industrial Competences, Business Plan, 2011.
Brandes Gatz, Mintz, Cities back from the edge, 1998.
Brookings Institution, Metro trade, 2012.
Brookings Institution, Restoring prosperity: the state role, 2007.
Brookings Institution, State of the English cities, state of the America cities, 2006.
Castells, The Rise of the Network Society, 2010.
Castells, Hall, Technopoles of the world, 1994.
Casimir, Het toeval van de werkelijkheid, 1984.
European Union, Cities of tomorrow, 2011.
Europese Commissie, Regional Innovation Scoreboard 2012, 2012.
Executive Office of the President - President’s Council of Advisors on Science and Technology, Report to the president on capturing domestic competitive advantage in advanced manufacturing, 2012.
Florida, Who’s your city, 2008.
Florida, Kenny, The new age of capitalism, innovation-mediated production, 1993.
Foroohar, Saporito, Made in the USA, 2013.
Friendman, The World is Flat, 2005.
Fu, Schiller, Diez, An Emerging Innovative Milieu in the Pearl River Delta, China?, 2011.
Gemert van, Gemco Holland, de eerste dertig jaar, 2008.
Gleaser, Triumph of the city, 2011.
Gillette, Camden after the fall, decline and renewal in a Post-Industrial City, 2005.
Glider, Forbes ASAP, February 27 1995.
Graaf, van de, ‘Nederlandse OEM’ers tot bloei brengen en buitenlandse aantrekken’, Link, 2011.
Grogan, Proscio, Comeback Cities, 2000.
Hall, Cities in Civilization, 1998.
Hall, Pain, The Polycentric Metropolis, 2006.
Hunt, de Vries, Planning Chicago, 2013.
Jongbloed, Simac XX, 1991.
Kartsen, Keulen, Kroeze, Peters, ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, Een casestudie van de Operatie Centurion bij Philips’, M&O, mei-juni 2010.
Katz, Investing in metropolitan areas to build the next economy, 2010.
Katz, Revitalizing America's metro areas, 2010.
Katz, Bradley, The Metropolitan Revolution, 2013.
Kolko, The Death of Cities? The Death of Distance? Evidence from the Geography of Commercial Internet Usage, 1999.
Levy, Murnane, Dancing with the robots, 2013.
Lloyd, Neo-bohemia, Art and commerce in the post-industrial city, 2010.
Mackey, Sisodia, Consious Capitalism, 2013.
Mallach, Facing the urban challenge, 2010.
Mayer, Corporate restructuring and the creation of the innovation milieu: the case of a second- tier high technology region, 2003.
McKinsey, Urban World: Cities and the Rise of the consuming class, 2012.
McKinsey, Disruptive technologies: advances that will transform life, business and the global economy, 2013.
Medendorp, Disentanglement with global divestments, 2011.
Metze, Let's make things better, 1997.
Ministerie van VROM, Nota Ruimte, 2004.
MIT Taskforce, Innovation and Production, 2013.
Mumford, Power, The slow death of great cities?, 1999.
NV Rede, Stille Krachten, 25 jaar sociaal-economische ontwikkeling regio Eindhoven, 2008.
Pisano, Shih, Producing Prosperity, 2012.
Planbureau voor de Leefomgeving, Clusters en economische groei, 2007.
Planbureau voor de Leefomgeving, De concurrentiepositie van Nederlandse regio's, 2011.
Planbureau voor de Leefomgeving, De internationale concurrentiepositie van de topsectoren, 2012.
Planbureau voor de leefomgeving in samenwerking met CDS, De ratio van ruimtelijk economische topsectorenbeleid, 2012.
Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990.
Porter, ‘Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy’, Economic Development Quarterly, February 2000, vol. 14. No 1.
Raspe, ‘De economie van de stad in de mondiale concurrentie’, Raad voor de Leefomgeving, Essays toekomst van de stad, 2012.
Rooij de, Nederlandse gemeenten en provincies in de Europese Unie, 2003.
Ruston, Creative communities, art works in economic development, 2013
Ryan, Design after decline, how America rebuilds shrinking cities, 2012.
Sabel (1989) Flexibel specialisation and the re-emergence of regional economies.
Sassen, Cities in a world economy, 2012.
Sassen, The global city, 2001.
Sassen, Globalization and Its Discontents, 1998.
Saxenian, Regional Advantage – Culture & Competition in Silicon Valley and Route 128, 1994.
Sternberg, Technology Policies and the Growth of Regions, 1996.
Tassey, Rationales and mechanisms for revitalizing US manufacturing R&D strategies, 2010.
Teaford, Cities of the heartland, the rise and fall of the industrial Midwest, 1993.
Technisch Weekblad 14/15, 19 april 2013.
www.tuencyclopedie.nl, schets der voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool.
Urban Affairs, Eindhoven Supervillage. Plan de Campagne, 2005.
Warte, De Vooruitkijkspiegel, 1992.
WRR, Naar een lerende economie, 2013.
Zhang, High-Tech start ups and Industry Dynamics in Silicon Valley, 2013.